FH Safety

Veiligheidsinspectie

Iedere werkgever is wettelijk verplicht om voor een veilige werkplek te zorgen.
FH-Safety is gespecialiseerd in veiligheidskeuringen van machines.

Een van de taken van de Europese Unie is om richtlijnen op te stellen, welke de veiligheid voor werknemers moeten vergroten. Elke lidstaat van de Europese unie is verplicht deze richtlijnen binnen een gestelde periode in de nationale wetgeving op te nemen, in Nederland worden deze richtlijnen geïmplementeerd in de Arbowet.

Iedere werkgever is wettelijk verplicht om voor een veilige werkplek te zorgen. Zeker de machines moeten aan alle eisen voldoen, aangezien de gevolgen van een ongeval met een machine vaak zeer groot zijn. Deze eisen zijn vastgesteld in de (Bijzondere) Richtlijn arbeidsmiddel en de Machinerichtlijnen. De Machinerichtlijn is van toepassing op alle machines die na 1995 op de markt zijn gebracht of voor het eerst in gebruik zijn genomen en hieraan is de CE-markering verbonden. De Richtlijn arbeidsmiddelen is van toepassing op alle arbeidsmiddelen.

FH-Safety is gespecialiseerd in veiligheidskeuringen van machines, volgens deze richtlijnen.

Klik op de volgen de klink om naar de website te gaan van FH-Safety   www.fh-safety.nl

FH-Safety

Naar boven